خريد بليط اتوبوس از شركت ماهان سفر ايرانيان ترمينال غرب برای مهران ، پایانه مرزی مهران در ایام اربعین... در جدول قیمت اتوبوس های بین شهری و توریستی زیر قیمت کرایه اتوبوس تهران مهران ، کرایه اتوبوس تهران مشهد  و قیمت بلیط اتوبوس تهران اهواز درج شده است.

شماره تلفن خريد بليط اتوبوس و استعلام نرخ قیمت بلیط اتوبوس ترمينال جنوب :55335533

شماره تلفن رزرو بليط اتوبوس و استعلام نرخ قیمت بلیط اتوبوس ترمينال غرب : 2-44665051

استان شهر قیمت بلیط اتوبوس معمولی قیمت بلیط اتوبوس درجه 2 قیمت بلیط اتوبوس درجه 1 قیمت بلیط اتوبوس تک صندلی 30 نفره قیمت بلیط اتوبوس  VIP وی آی پی تک صندلی 25 نفره تختشو
ايلام آبدانان 95000 320000 380000 530000 640000
ايلام ایلام 85000 220000 350000 480000 590000
ايلام ایوان 80000 0 330000 440000 530000
ايلام بدره 0 0 360000 510000 620000
ايلام دره شهر 80000 220000 330000 460000 550000
ايلام دهلران 50000 350000 430000 600000 720000
ايلام شیروان وچرداول 95000 270000 320000 440000 570000
ايلام گيلانغرب 0 0 350000 480000 570000
ايلام مهران اربعین 95     760000 1060000 1280000
بوشهر برازجان 0 420000 470000 650000 780000
بوشهر بندر دیلم 0 0 510000 0 860000
بوشهر بوشهر 0 0 510000 720000 860000
بوشهر عسلویه 0 0 550000 780000 920000
بوشهر گناوه 130000 270000 430000 600000 720000
تهران پلور 0 0 100000 0 0
تهران دماوند 0 0 30000 0 0
تهران فیروزکوه 0 0 70000 0 0
چهارمحال و بختياری بروجن 70000 220000 270000 390000 470000
چهارمحال و بختياری شهرکرد 60000 180000 240000 330000 400000
چهارمحال و بختياری فارسان 60000 240000 320000 440000 530000
چهارمحال و بختياری لردگان 80000 260000 320000 440000 530000
خراسان جنوبی بشرویه 125000 350000 430000 600000 720000
خراسان جنوبی بیرجند 145000 420000 480000 680000 810000
خراسان جنوبی خوسف 0 0 440000 0 0
خراسان جنوبی فردوس 130000 320000 460000 640000 770000
خراسان جنوبی فریمان 0 0 420000 0 0
خراسان جنوبی قائن 145000 380000 500000 690000 770000
خراسان رضوی باخزرجام 0 0 430000 0 0
خراسان رضوی بجستان 120000 350000 430000 600000 720000
خراسان رضوی بردسکن 100000 310000 350000 480000 570000
خراسان رضوی تايباد 120000 350000 430000 600000 720000
خراسان رضوی تربت جام 110000 320000 420000 570000 690000
خراسان رضوی تربت حيدريه 100000 320000 410000 570000 680000
خراسان رضوی خلیل آباد 0 0 370000 0 600000
خراسان رضوی خواف 120000 310000 390000 550000 660000
خراسان رضوی درگز 120000 320000 410000 570000 680000
خراسان رضوی دوغارون 0 0 420000 0 0
خراسان رضوی سبزوار 100000 220000 300000 420000 510000
خراسان رضوی قدمگاه 0 0 380000 0 610000
خراسان رضوی قوچان 100000 270000 350000 480000 570000
خراسان رضوی گناباد 120000 300000 430000 600000 720000
خراسان رضوی مشهد 100000 320000 400000 570000 680000
خراسان رضوی نيشابور 0 180000 350000 480000 570000
خراسان رضوی کاشمر 0 0 370000 510000 620000
خراسان شمالی آشخانه 0 0 300000 420000 510000
خراسان شمالی اسفراين 90000 260000 320000 440000 530000
خراسان شمالی بام 0 260000 320000 440000 530000
خراسان شمالی بجنورد 85000 240000 320000 440000 560000
خراسان شمالی شيروان 95000 270000 330000 460000 570000
خراسان شمالی صفی آباد 0 0 320000 0 0
خراسان شمالی فالوج 95000 270000 330000 460000 570000
خوزستان آبادان 120000 350000 460000 640000 770000
خوزستان اميديه 0 350000 430000 600000 720000
خوزستان انديمشک 80000 270000 350000 480000 570000
خوزستان اهواز 100000 320000 420000 570000 690000
خوزستان ايذه 0 350000 430000 600000 720000
خوزستان بندرماهشهر 120000 0 460000 640000 770000
خوزستان بهبهان 120000 330000 470000 650000 780000
خوزستان خرمشهر 120000 300000 430000 600000 720000
خوزستان دزفول 80000 240000 350000 480000 570000
خوزستان رامهرمز 100000 380000 500000 690000 830000
خوزستان سربندر 0 0 460000 640000 770000
خوزستان شوش دانیال 80000 270000 370000 470000 620000
خوزستان شوشتر 80000 300000 380000 510000 640000
خوزستان مسجدسليمان 95000 350000 420000 570000 690000
زنجان ابهر 30000 70000 100000 140000 170000
زنجان زنجان 35000 90000 140000 210000 240000
زنجان طارم 40000 0 0 0 0

برای اطلاع از ساعت حرکت و مقصد اتوبوس های ماهان سفر ایرانیان ترمینال جنوب، ترمینال غرب و  پایانه بیهقی اینجا را کلیک کنید