ساعت حرکت اتوبوس ها

 ساعت حرکت اتوبوس های ترمینال غرب ترمینال جنوب تهران و ترمینال شهید کلانتری کرج ترمینال امام رضا مشهد ترمینال کاراندیش شیراز و ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه شرکت مسافربری ماهان سفر ایرانیان

 

پایانه / ترمینال

مبدا حرکت

پایانه / ترمینال  مقصد

نوع اتوبوس

مدت زمان و مسافت سفر  با اتوبوس

لیست مسير حرکت اتوبوس ها و برنامه شهرهای بین راهی

ساعت حركت اتوبوس ها

 

ترمینال غرب تهران 

( پایانه آزادی )

اردبیل

اتوبوس vip و سوپر ویژه

9 ساعت  585کیلومتر

تهران اتوبان زنجان جاده سرچم اردبیل

اردستان

اتوبوس وی آی پی و کلاسیک

5 ساعت  360کیلومتر

تهران قم کاشان بادرود اردستان

10:30 – 13:30 – 17 -19:30 – 21 -22 -22:30

اردکان

اتوبوس vip و سوپر ویژه

7 ساعت  565کیلومتر

ترمینال غرب تهران قم کاشان نایین اردکان

10:30 – 13:3 0 – 17 -19:30 – 21 -22 -22:30

ارومیه – ترمینال شهرستان

اتوبوس vip تختشو

10 ساعت  760کیلومتر

تهران اتوبان زنجان تبریز ارومیه

به زودی

بیجار

اتوبوس vip و سوپر ویژه

6 ساعت  440کیلومتر

تهران اتوبان زنجان بیجار

14 – 16 – 18:30 – 20:30

شماره تلفن اطلاعات ترمینال غرب :  

  44665051-2

تبریز – ترمینال بزرگ

اتوبوس وی آی پی تختشو

8 ساعت  630کیلومتر

ترمینال غرب تهران اتوبان زنجان ترمینال بزرگ تبریز

تفت

اتوبوس وی آی پی تختشو

9 ساعت  645کیلومتر

تهران قم کاشان اردستان نایین اردکان میبد یزد تفت

21

تکاب پایانه مسافربری

اتوبوس وی آی پی و کلاسیک

8 ساعت  550کیلومتر

تهران اتوبان زنجان بیجار تکاب

14 – 16 – 18:30 – 20:30

 

 

شماره تلفن رزرو خرید بلیط اتوبوس

44665051

44665052

 

دهگلان

اتوبوس تک صندلی

6 ساعت  435کیلومتر

پایانه غرب تهران اتوبان ساوه همدان قروه دهگلان

6:30 – 7:30 – 8:30 – 9:45 – 11 – 14:30 – 17

رشت ترمینال گیل

اتوبوس وی آی پی تختشو

5 ساعت  320کیلومتر

ترمینال غرب تهران اتوبان قزوین منجیل رودبار رشت

سنندج ترمینال بزرگ سنندج

 اتوبوس وی آی پی تختشو

7 ساعت  490کیلومتر

تهران اتوبان ساوه همدان قروه دهگلان سنندج

6:30 – 7:30 – 8:30 – 9:45 – 11 – 14:30 – 17

شاهین دژ پایانه اختصاصی ماهان 

اتوبوس vip و سوپر ویژه

10  ساعت  660کیلومتر

تهران اتوبان زنجان بیجار تکاب شاهین دژ

14 – 16 – 18:30 – 20:30

شيراز – ترمینال شهید کاراندیش

اتوبوس vip

12 ساعت 930کیلومتر

تهران اتوبان قم اصفهان آباده ترمینال کاراندیش شیراز

16:30 – 19

 

شماره تلفن انبار پایانه غرب  :

021-44665058

قروه

اتوبوس vip و تک صندلی

5 ساعت  400کیلومتر

ترمینال غرب تهران اتوبان ساوه همدان قروه

6:30 – 7:30 – 8:30 – 9:45 – 11 – 14:30 – 17

کرمان – ترمینال پایانه آدینه کریمان 

اتوبوس وی آی پی تختشو

13 ساعت 990کیلومتر

تهران قم اردستان نایین اردکان یزد رفسنجان کرمان

17:30 – 19:30

کرمانشاه ترمینال شهید کاویانی

اتوبوس vip

7 ساعت  510کیلومتر

تهران اتوبان ساوه همدان کنگاور بیستون کرمانشاه

به زودی

مشهد – ترمینال  امام رضا مشهد

اتوبوس vip و درجه 1

12ساعت 910کیلومتر

تهران شاهرود نیشابور ترمینال امام رضا مشهد

18 – 20

مهران ایام اربعین

اتوبوس vip و کلاسیک

 11 ساعت 755کیلومتر

ترمینال غرب تهران همدان کرمانشاه مهران

هر ساعت یک دستگاه

 

تلفن حمل و ارسال بار کالا بسته با اتوبوس ترمینال غرب تهران

44665058

مهریز

اتوبوس درجه 1

9 ساعت  670کیلومتر

ترمینال غرب تهران یزد مهریز

19

میبد

اتوبوس vip و سوپر ویژه

7 ساعت  575کیلومتر

تهران قم کاشان بادرود اردستان نایین اردکان میبد

10:30 – 13:30 – 17 -19:30 – 21 -22 -22:30

نایین

اتوبوس vip و سوپر ویژه

6 ساعت  455کیلومتر

ترمینال غرب تهران قم  بادرود اردستان نایین

10:30 – 13:30 – 17 -19:30 – 21 -22 -22:30

هرسین

اتوبوس vip

7 ساعت  500کیلومتر

تهران اتوبان ساوه همدان کنگاور صحنه هرسین

به زودی

همدان ترمینال پایانه بزرگ همدان

اتوبوس وی آی پی تختشو

 4 ساعت 315کیلومتر

پایانه غرب تهران اتوبان ساوه همدان

 7 –  8 – 9 – 9:30 – 10 – 10:30 – 11 -14 – 17

یزد  – ترمینال  مسافربری یزد

اتوبوس vip و کلاسیک

8 ساعت  625کیلومتر

تهران قم کاشان اردستان نایین اردکان میبد یزد

10:30 – 13:30 – 17 -19:30 – 21 -22 -22:30

پایانه / ترمینال   مبدا حرکت

پایانه / ترمینال  مقصد

نوع اتوبوس

مدت زمان و مسافت سفر با اتوبوس

لیست مسير حرکت اتوبوس ها و برنامه شهرهای بین راهی

ساعت حركت اتوبوس ها

 

ترمینال جنوب تهران  ( پایانه جنوب )

اراک

اتوبوس vip

 4 ساعت (280کیلومتر)

ترمینال جنوب تهران اتوبان قم اراک

8 -15:30

ازنا

اتوبوس وی آی پی تختشو

 5 ساعت (368کیلومتر)

ترمینال جنوب تهران اتوبان قم اراک ازنا

8:30-15:30

اصفهان – ترمینال کاوه صفه

اتوبوس vip و سوپر ویژه

 6 ساعت (455کیلومتر)

ترمینال جنوب اتوبان کاشان ترمینال کاوه صفه اصفهان

15 – 17 – 19

دامغان

اتوبوس vip و سوپر ویژه

 4 ساعت (335کیلومتر)

پایانه جنوب تهران بزرگراه امام رضا سمنان دامغان

18 -20

شماره تلفن اطلاعات ترمینال جنوب تهران 55335533

دورود

اتوبوس وی آی پی تختشو

 6 ساعت (406کیلومتر)

ترمینال جنوب تهران اتوبان قم اراک ازنا دورود

8 -15:30

سبزوار

اتوبوس vip و سوپر ویژه

 9 ساعت (650کیلومتر)

تهران سمنان شاهرود دامغان سبزوار

18 – 20

 

رزرو خرید بلیط اتوبوس ترمینال جنوب تهران

021-55335533

سمنان

اتوبوس vip و سوپر ویژه

 4 ساعت (215کیلومتر)

تهران ایوانکی گرمسار سمنان

18 – 20

شاهرود

اتوبوس vip و سوپر ویژه

 6 ساعت (402کیلومتر)

تهران گرمسار سمنان شاهرود

18 – 20

شيراز – ترمینال شهید کاراندیش

اتوبوس vip

 12ساعت (925کیلومتر)

تهران اتوبان قم اصفهان آباده شیراز

17 – 19

 شماره تلفن انبار پایانه جنوب021-55335533

کاشان

اتوبوس vip و سوپر ویژه

 4 ساعت (245کیلومتر)

تهران اتوبان قم کاشان

15 –  17 – 18 -19 -19:30

کرمان – ترمینال پایانه آدینه کریمان 

اتوبوس vip

 13 ساعت (985کیلومتر)

تهران قم نایین میبد اردکان یزد رفسنجان کرمان

19

گرمسار

اتوبوس درجه 1

 2 ساعت (110کیلومتر)

تهران ایوانکی گرمسار

از ساعت 6 صبح تا 7 عصر

ارسال بار کالا بسته با اتوبوس ترمینال جنوب

021-55333260

مشهد – ترمینال  امام رضا مشهد

اتوبوس vip و درجه 1

 12 ساعت (895کیلومتر)

تهران سمنان شاهرود ترمینال امام رضا مشهد

18 – 20

نیشابور

اتوبوس vip و سوپر ویژه

 4 ساعت (315کیلومتر)

تهران سمنان شاهرود دامغان سبزوار نیشابور

18 – 20

یزد  – ترمینال  مسافربری یزد

اتوبوس وی آی پی تختشو

 8 ساعت (619کیلومتر)

تهران قم کاشان اردستان نایین اردکان میبد یزد

21

پایانه / ترمینال   مبدا حرکت

پایانه / ترمینال  مقصد

نوع اتوبوس

مدت زمان و مسافت سفر با اتوبوس

لیست مسير حرکت اتوبوس ها و برنامه شهرهای بین راهی

ساعت حركت اتوبوس ها

ترمینال شهید کلانتری کرج 

( پایانه کرج )

الیگودرز

اتوبوس وی آی پی و کلاسیک

6 ساعت  (410کیلومتر )

کرج تهران اتوبان قم اراک خمین الیگودرز

9:30 – 14 – 17 -19

اردکان

اتوبوس vip و سوپر ویژه

8 ساعت  (605کیلومتر )

کرج تهران قم کاشان اردستان نایین اردکان

9:30 – 13:30 – 17 -19:30 – 21

تبریز – ترمینال بزرگ

اتوبوس وی آی پی تختشو

8 ساعت  (595کیلومتر )

ترمینال شهید کلانتری کرج اتوبان زنجان تبریز

شماره تلفن ترمینال شهید کلانتری کرج

026-32716885

تکاب پایانه مسافربری

اتوبوس وی آی پی و کلاسیک

7 ساعت  (515کیلومتر )

کرج اتوبان زنجان بیجار تکاب

15 – 17

رشت ترمینال گیل

اتوبوس وی آی پی تختشو

4 ساعت  (285 کیلومتر )

پایانه شهید کلانتری کرج قزوین منجیل رودبار رشت

شاهین دژ پایانه اختصاصی ماهان 

اتوبوس vip و سوپر ویژه

9 ساعت  (625کیلومتر )

پایانه کلانتری کرج زنجان بیجار تکاب شاهین دژ

 16 – 18:30 – 20:30

 رزرو خرید بلیط اتوبوس ترمینال شهید کلانتری کرج

026-32716885

026-32702812

شيراز – ترمینال شهید کاراندیش

اتوبوس vip

13ساعت (970کیلومتر )

ترمینال کلانتری کرج تهران اتوبان قم اصفهان شیراز

16:30 – 19

کرمان – ترمینال پایانه آدینه کریمان 

اتوبوس وی آی پی تختشو

13 ساعت (1025کیلومتر )

کرج قم اردستان نایین اردکان یزد رفسنجان کرمان

19

کرمانشاه ترمینال شهید کاویانی

اتوبوس vip

7 ساعت  (525کیلومتر )

کرج تهران اتوبان ساوه همدان کنگاور کرمانشاه

به زودی

مشهد – ترمینال  امام رضا مشهد

اتوبوس vip و درجه 1

13ساعت (942کیلومتر )

کرج تهران سمنان شاهرود نیشابور مشهد

17 -19

شماره تلفن انبار پایانه کرج

026-32716885

مهران ایام اربعین

اتوبوس vip و کلاسیک

 12 ساعت (777کیلومتر)

کرج تهران همدان کرمانشاه مهران

هر ساعت یک دستگاه

میبد

اتوبوس vip و سوپر ویژه

9 ساعت  (630کیلومتر )

کرج تهران قم کاشان بادرود اردستان نایین اردکان میبد

9:30 – 13:30 – 17 -19:30 – 21

ارسال بار و کالا بسته با اتوبوس

021-55333260

نایین

اتوبوس vip و سوپر ویژه

7 ساعت  (510کیلومتر )

ترمینال کلانتری کرج تهران قم کاشان اردستان نایین

9:30 – 13:30 – 17 -19:30 – 21

همدان ترمینال پایانه بزرگ همدان

اتوبوس وی آی پی تختشو

 5 ساعت (340کیلومتر)

ترمینال شهید کلانتری کرج تهران اتوبان ساوه همدان

یزد  – ترمینال  مسافربری یزد

اتوبوس vip و کلاسیک

9 ساعت  (650کیلومتر )

تهران قم کاشان اردستان نایین اردکان میبد یزد

9:30 – 13:30 – 17 -19:30 – 21

پایانه / ترمینال   مبدا حرکت

پایانه / ترمینال  مقصد

نوع اتوبوس

مدت زمان و مسافت سفر با اتوبوس

لیست مسير حرکت اتوبوس ها و برنامه شهرهای بین راهی

ساعت حركت اتوبوس ها

 

ترمینال شهید کاراندیش شیراز  پایانه کاراندیش

اصفهان – ترمینال کاوه صفه

اتوبوس vip و کلاسیک

6 ساعت  (470کیلومتر )

ترمینال کاراندیش آباده ترمینال صفه و کاوه اصفهان

10 -11-14-15-16-17 -18 -20

اهواز ترمینال سه راه خرمشهر

اتوبوس وی آی پی تختشو

8 ساعت  (540کیلومتر )

شیراز  گچساران بهبهان رامهرمز ترمینال اهواز

15:30 – 20:30

بندر عباس

اتوبوس وی آی پی تختشو

8 ساعت  (580کیلومتر )

ترمینال کاراندیش شیراز خفر جهرم لار بندر عباس

17 – 19 -21

شماره تلفن ترمینال کاراندیش شیراز

تبریز – ترمینال بزرگ

اتوبوس vip

17ساعت (1400کیلومتر )

شیراز صفاشهر اصفهان قم زنجان تبریز

تهران ترمینال جنوب

اتوبوس وی آی پی تختشو

12 ساعت  (925کیلومتر )

شیراز آباده اصفهان اتوبان کاشان ترمینال جنوب تهران

10 -11-14-15-16-17 -18 -20

 رزرو خرید بلیط اتوبوس ترمینال کاراندیش شیراز :

0713-7306731 0713-7304650

تهران ترمینال غرب

اتوبوس vip و سوپر ویژه

13 ساعت  (930کیلومتر )

پایانه کاراندیش شیراز اصفهان کاشان ترمینال غرب

10 -11-14-15-16-17 -18 -20

دزفول

اتوبوس vip و کلاسیک

10 ساعت  (631کیلومتر )

شیراز  گچساران بهبهان رامهرمز شوشتر دزفول

21

رشت ترمینال گیل

اتوبوس vip و سوپر ویژه

14ساعت (1122کیلومتر )

شیراز آباده اصفهان دلیجان ساوه قزوین رشت

قم

اتوبوس وی آی پی تختشو

10 ساعت (800کیلومتر )

ترمینال کاراندیش شیراز اصفهان اتوبان کاشان قم

14-15-16-17 -18 -20

 

تلفن انبار حمل بار بسته کالا  پایانه کاراندیش

0713-7306731

کرج ترمینال شهید کلانتری

اتوبوس vip

13 ساعت  (970کیلومتر )

شیراز آباده اصفهان اتوبان کاشان قم تهران کرج

16-17 -18 -20

کرمان – ترمینال پایانه آدینه کریمان 

اتوبوس vip و درجه 1

9 ساعت  (580کیلومتر )

ترمینال کاراندیش شیراز فسا نی ریز سیرجان کرمان

20

کرمانشاه ترمینال شهید کاویانی

اتوبوس وی آی پی تختشو

14ساعت (1083کیلومتر )

شیراز آباده اصفهان دلیجان اراک ملایر کنگاور کرمانشاه

مشهد – ترمینال  امام رضا مشهد

اتوبوس وی آی پی تختشو

17ساعت (1350کیلومتر )

شیراز سورمق ابرکوه یزد طبس تربت حیدریه مشهد

15

همدان ترمینال پایانه بزرگ همدان

اتوبوس وی آی پی تختشو

13ساعت (1012کیلومتر )

شیراز آباده اصفهان دلیجان سلفچگان ساوه همدان

یزد  – ترمینال  مسافربری یزد

اتوبوس vip و کلاسیک

7 ساعت  (442کیلومتر )

شیراز صفاشهر سورمق ابرکوه تفت ترمینال یزد

10:30 – 13:30 – 17 -19:30 – 21 -22:30

 

لطفاً برای رزرو و تهیه بلیط اتوبوس VIP  و سوپر ویژه درجه ۱ از ترمینال جنوب و پایانه بیهقی (ترمینال آرژانتین)

با شماره تلفن ‌5533 5533 تماس بگیرید.

آدرس :  ترمینال جنوب تهران – جنب خط قم و گرمسار شرکت ماهان سفر ایرانیان

برای رزرو و خرید بلیط اتوبوس و اطلاع از ساعت حرکت اتوبوس ها از ترمینال غرب (پایانه آزادی) با شماره تلفن های  2-44665051 تماس بگیرید.

به منظور خرید اینترنتی بلیط اتوبوس از پایانه  بیهقی لطفا  اینجا را کلیک کنید.

قیمت بلیط اتوبوس برخی شهرها با اتوبوس های وی آی پی  vip  در ترمینال جنوب ، ترمينال بیهقی و ترمينال غرب در سال 1395 عبارتند از:

شیراز 680000 ریال – قروه 370000 ریال –  مشهد 680000 ریال – همدان 330000 ریال- کرمان 690000 ریال – اهواز 690000  – يزد 490000 ریال -مهریز 550000 ریال 

 جهت مشاهده قیمت بلیط اتوبوس از مبدا پایانه های تهران به سایر شهرستانها لطفااینجا را کلیک کنید.

آدرس ترمينال غرب : ضلع شرقي سالن ترمينال غرب شركت ماهان سفر ايرانيان ( اعتماد سفر سابق ) :2-44665051

 آدرس ترمينال جنوب : تهران،ترمینال جنوب، جنب خط قم و گرمسار- تلفن رزرو بلیت اتوبوس: 5533 5533

اینها را هم ببینید

اجاره اتوبوس دربستی وی ای پی vip واحد گشت ماهان سفر قیمت روزانه و هزینه کرایه اتوبوس ارزان باتخفیف از تهران به جمکران اصفهان شیراز قم مشهد مهران نجف کربلا استانبول ارمنستان باکو گرجستان بهشت زهرا

اجاره اتوبوس دربستی

اجاره اتوبوس دربستی vip وی ای پی ارزان با تخفیف ماهان سفر با قیمت روزانه اتوبوس به هزینه کرایه مناسب از تهران به جمکران اصفهان شیراز مهران استانبول باکو ارمنستان بهشت زهرا بهشت سکینه مشهد قم شمال بندر عباس